Skip to main content

Polish resources about vaccines

W Brytyjskim Towarzystwie Immunologii dążymy do dostarczenia rzetelnych, opartych na dowodach informacji na temat odporności i szczepionek wszystkim tym, którzy tych informacji potrzebują lub chcą. Ważne jest, aby zrozumieć i rozwiać obawy wyraźne w publicznej dyskusji, aby pomóc każdemu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących szczepionek i zdrowia. Aby być bardziej dostępnym dla różnych społeczności, przetłumaczyliśmy niektóre z naszych zasobów na język polski.

Przewiń w dół, żeby dowiedzieć się więcej, kliknij link do pobrania aby wydrukować lub udostępnić w mediach społecznościowych tagowanie @britsocimm oraz @EFIS_Immunology, aby pomóc we wzmocnieniu zrozumienia publicznego.

 

At the British Society for Immunology, we aim to provide reliable, evidence-based information on immunity and vaccines to everyone who needs or wants it. It’s important to understand and address concerns that are prominent in public discussion to help everyone make informed decisions about vaccines and their health. To be more accessible to diverse communities, we have translated some of our resources into Polish.

Scroll down to discover more, click the download link to print out or share on social media tagging @britsocimm and @EFIS_Immunology to help strengthen public understanding. 

 

BSIE Effective Vaccines Polish

 

 Pobierz tę infografikę (PDF) (134 KB)
Download
 Pobierz tę infografikę (PDF) (134 KB)
BSI HerdImmunity Polish

 

 Pobierz tę infografikę (PDF) (162 KB)
Download
 Pobierz tę infografikę (PDF) (162 KB)
BSI How Vaccines Work Polish

 

 Pobierz tę infografikę (PDF) (2 MB)
Download
 Pobierz tę infografikę (PDF) (2 MB)
BSI COVID19 vaccine factsheet Polish

 

 Pobierz tę infografikę (PDF) (83 KB)
Download
 Pobierz tę infografikę (PDF) (83 KB)
BSI How So Fast Polish

 

 Pobierz tę infografikę (PDF) (87 KB)
Download
 Pobierz tę infografikę (PDF) (87 KB)

We are very grateful to the Polish-speaking members of the BSI and the EFIS Vaccine Task Force who contributed to translating this information.

EFIS logo   EFIS Vaccine Taskforce logo